Privacy

Stichting Sparrowtree (de stichting van Johannette Zomer) verwerkt persoonsgegevens.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief “Johannette Zomer” slaan wij uw naam en mailadres op zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de concerten van Johannette Zomer, en van de activiteiten van Zomer Academie Zutphen.

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is het u op de hoogte houden. De rechtsgrond is uw eigen, vrijelijk gegeven toestemming. Die toestemming kan op de volgende manieren gegeven zijn:

via de site johannettezomer.com
via de site zomeracademiezutphen.nl
via cangotickets (kaartverkoopsysteem)
per mail
schriftelijk
of op een andere manier

U kunt zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief door op de uitschrijflink te klikken die onderaan de nieuwsbrief vermeld staat. Of u stuurt een mail naar: info@sparrowtree.nl

Als u zich uitschrijft verwijderen wij uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Bent u hierover ontevreden dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Sparrowtree
p/a Zuidwesterringweg 5-II
8308 PC Nagele
KVK 65773284