Wereldvrouwen – in verhalen de wereld door

In aansluiting op de tournee ”Tranen van Maria” bieden wij in verschillende steden speciale evenementen aan voor en door vrouwen.

ZUTPHEN

De Soroptimistenclub Zutphen nodigt vrouwen uit deel te nemen aan een lunch op

Zaterdag 2 maart

In De Proeflokalen, Vispoortplein 16 in Zutphen, van 13.00-15.00 uur.

Met deze lunch willen we, door elkaar verhalen te vertellen uit alle windstreken, vieren dat vrouwen 100 jaar kiesrecht hebben.

Het is een ‘’potluck’’ lunch, dat wil zeggen dat als u kan u dan wat lekkers te eten meeneemt om te delen. Voor de drankjes wordt gezorgd. Er kan kinderopvang en vervoer naar De Proeflokalen geregeld worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Minima en Nieuwe Nederlanders kunnen de week daarna, op 9 maart, ook gratis naar het concert Tranen van Maria.

FLYER PDF

U kunt u opgeven via mail: wereldvrouwenzutphen@gmail.com of telefoon: 06-23380985

Vermeld duidelijk uw naam, of u kiest voor de lunch en/of het concert en of u gebruik wilt maken van kinderopvang/vervoer.

DORDRECHT

De Buitenwacht Dordrecht nodigt vrouwen uit om te vieren dat vrouwen dit jaar 100 jaar kiesrecht hebben.

Op zaterdag 16 februari van 14.00-16.00 uur willen we elkaar ontmoeten bij de Buitenwacht en gaan we samen eten, muziek maken, zingen en verhalen vertellen. Er zijn geen kosten aan verbonden en we kunnen zorgen voor kinderopvang en/of vervoer.

Op zondag 10 maart bent u door de Dordtse Soroptimisten uitgenodigd om deel te nemen aan een brunch. Tijdens deze maaltijd zullen er ook weer verhalen worden verteld voor en door vrouwen. De brunch vindt plaats in de bovenzaal van de Movies, Nieuwstraat 62 Dordrecht, aanvang 11.30 uur. Aansluitend lopen we samen naar het Energiehuis waar vanaf 14.30 Tranen van Maria te zien is, met o.a.  muziek van Pergolesi en een optreden van Farida Mohammed Ali uit Irak.

FLYER PDF

Meer informatie bij Riet Duykers, 06-54982346

Bij aanmelding vermeld duidelijk uw naam, of u kiest voor 16 februari, en/of 10 maart de lunch en/of 10 maart het concert, en of u gebruik wilt maken van kinderopvang/vervoer.