Matthäus Passion in het Fries

22-30 maart tournee

Wanneer

 22 maart 2018 - 30 maart 2018
 19:30

Waar

 Friesland en Groningen
 Friesland, Nederland

Fryske Matthäus Passion

Het NNO grijpt Leeuwarden Fryslan 2018 aan om vaker in Friesland te spelen. In lijn met de Matthäus traditie en speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 brengt het NNO de Matthäus Passion in het Fries. De Duitse tekst is in opdracht van het NNO vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga. “In woordbeeld en inhoud blijf ik zo dicht mogelijk bij de originele tekst”, legt hij uit. “Maar soms is vertalen een beetje verminken. Als ik er met een letterlijke vertaling niet helemaal uitkom, kies ik voor het handhaven van versmaat en rijm en ga ik op zoek naar woorden en zinnen die het best passen bij de betekenis en gevoelswaarde. Het Fries ligt qua lenigheid in klank vaak dichter bij het Duits dan het Nederlands. Door de regelmatig voorkomende tweeklank zit er een prettige elasticiteit in de klinkers. Ook kent het Fries vaak dezelfde woordvolgorde als het Duits. Zo laat het Duitse ‘etwas sehen können’ zich in het Fries vertalen als ‘wat sjen kinne’, terwijl dat in het Nederlands ‘iets kunnen zien’ wordt.”

De partituur met Friese tekst is voor het concert verkrijgbaar.

22 maart Leeuwarden de Harmonie

23 maart Dokkum St. Martinuskerk

24 maart Harlingen Grote Kerk

27 maart Drachten, de Lawei

29 maart Groningen, Oosterpoort

30 maart Sneek, Theater Sneek